در حال نمایش 4 نتیجه

قلاویز ماشینی روسی سایز 1 الی 10

تومان

قلاویز ماشینی روسی سایز 1 الی 10 :

نوع شکل  :استوانه ای سر دنده

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست  گرد

سایز ابعاد :1 الی 10 میلی متر

متریال : P6M5

ساخت کشور : روسیه

دسته قلاویز ها

دسته قلاویز ها:

دسته قلاويز : براي قلاويز کردن از دسته قلاويز گردان استفاده مي شود دسته قلاويز يا قلاويز گردان وسيله اي است که انتهاي چهار گوش قلاويز را داخل آن محکم بسته و قلاويز را با کمک آن مي گردانيم قلاويز گردان در دو نوع با سوراخ ثابت و سوراخ قابل تنظيم ساخته مي شود.

قلاویز شرکتی ها

قلاویز شرکتی ها :

قلاويز : قلاويز ابزاري است که به وسيله آن مي توان داخل سوراخ ها را دنده کرد قلاويز داراي سه تا چهار شيار موازي با محور آن است که باعث ايجاد لبه هاي برنده و همزمان هدايت براده ها به خارج مي گردد شيار ها اغلب داراي سطح مقطع نيم دايره شکل هستند ولي شيار قلاويز هاي که از آن ها براي قطعات نرم (فلزات سبک) استفاده مي شود طوري ساخته شده است.

قلاویز روسی ها

قلاویز روسی ها :

قلاويز : قلاويز ابزاري است که به وسيله آن مي توان داخل سوراخ ها را دنده کرد قلاويز داراي سه تا چهار شيار موازي با محور آن است که باعث ايجاد لبه هاي برنده و همزمان هدايت براده ها به خارج مي گردد شيار ها اغلب داراي سطح مقطع نيم دايره شکل هستند ولي شيار قلاويز هاي که از آن ها براي قطعات نرم (فلزات سبک) استفاده مي شود طوري ساخته شده است.