نمایش 1–12 از 1306 نتیجه

فرز انگشتی کاربایدی دو پر R 0.5 سایز 3 الی 4

تومان

فرز انگشتی کاربایدی دو پر R 0.5 سایز 3 الی 4  :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : مشکی روکش دار

زاویه پر ها : R 0.5

سایز : 3 الی 4 میلی متر

متریال : کاربایدی

فرز انگشتی کاربایدی چهار پر R1 سایز 30

3,000 تومان

فرز انگشتی کاربایدی چهار پر R1 سایز 30 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی روکش دار

زاویه پر ها : R1

سایز : 30 میلی متر

متریال : کاربایدی

فرز انگشتی کاربایدی شش پر R4 سایز 6 الی 7

تومان

فرز انگشتی کاربایدی شش پر R4 سایز 6 الی 7 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی روکش دار

زاویه پر ها : R4

سایز : 6 الی 7 میلی متر

متریال : کاربایدی

فرز انگشتی کاربایدی چهار پر R0.5 سایز 1 الی 2

تومان

فرز انگشتی کاربایدی چهار پر R0.5 سایز 1 الی 2 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی روکش دار

زاویه پر ها : R0.5

سایز : 1 الی 2 میلی متر

متریال : کاربایدی

فرز انگشتی کاربایدی شش پر R4 سایز 30

فرز انگشتی کاربایدی شش پر R4 سایز 30 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی روکش دار

زاویه پر ها : R4

سایز : 30 میلی متر

متریال : کاربایدی

فرز انگشتی کاربایدی شش پر R4 سایز 29 الی 30

تومان

فرز انگشتی کاربایدی شش پر R4 سایز 29 الی 30 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی روکش دار

زاویه پر ها : R4

سایز : 29 الی 30 میلی متر

متریال : کاربایدی

فرز انگشتی کاربایدی شش پر R4 سایز 28 الی 29

تومان

فرز انگشتی کاربایدی شش پر R4 سایز 28 الی 29 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی روکش دار

زاویه پر ها : R4

سایز : 28 الی 29 میلی متر

متریال : کاربایدی

فرز انگشتی کاربایدی شش پر R4 سایز 27 الی 28

تومان

فرز انگشتی کاربایدی شش پر R4 سایز 27 الی 28 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی روکش دار

زاویه پر ها : R4

سایز : 27 الی 28 میلی متر

متریال : کاربایدی

فرز انگشتی کاربایدی شش پر R4 سایز 26 الی 27

تومان

فرز انگشتی کاربایدی شش پر R4 سایز 26 الی 27 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی روکش دار

زاویه پر ها : R4

سایز : 26 الی 27 میلی متر

متریال : کاربایدی

فرز انگشتی کاربایدی شش پر R4 سایز 25 الی 26

تومان

فرز انگشتی کاربایدی شش پر R4 سایز 25 الی 26 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی روکش دار

زاویه پر ها : R4

سایز : 25 الی 26 میلی متر

متریال : کاربایدی

فرز انگشتی کاربایدی شش پر R4 سایز 24 الی 25

تومان

فرز انگشتی کاربایدی شش پر R4 سایز 24 الی 25 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی روکش دار

زاویه پر ها : R4

سایز : 24 الی 25 میلی متر

متریال : کاربایدی

فرز انگشتی کاربایدی شش پر R4 سایز 23 الی 24

تومان

فرز انگشتی کاربایدی شش پر R4 سایز 23 الی 24 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی روکش دار

زاویه پر ها : R4

سایز : 23 الی 24 میلی متر

متریال : کاربایدی