نمایش 1–12 از 13 نتیجه

مته کوتاه سایز 13 الی 14

تومان

مته کوتاه سایز 13 الی 14 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : مشکی روکش دار

نوع دنباله :  گرد

سایز : 13 الی 14 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E

مته کوتاه سایز 12 الی 13

تومان

مته کوتاه سایز 12 الی 13 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : مشکی روکش دار

نوع دنباله :  گرد

سایز : 12 الی 13 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E

مته کوتاه سایز 11 الی 12

تومان

مته کوتاه سایز 11 الی 12 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : مشکی روکش دار

نوع دنباله :  گرد

سایز : 11 الی 12 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E

مته کوتاه سایز 10 الی 11

تومان

مته کوتاه سایز 10 الی 11 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : مشکی روکش دار

نوع دنباله :  گرد

سایز : 10 الی 11 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E

مته کوتاه سایز 9 الی 10

تومان

مته کوتاه سایز 9 الی 10 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : مشکی روکش دار

نوع دنباله :  گرد

سایز : 9 الی 10 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E

مته کوتاه سایز 8 الی 9

تومان

مته کوتاه سایز 8 الی 9 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : مشکی روکش دار

نوع دنباله :  گرد

سایز : 8 الی 9 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E

مته کوتاه سایز 7 الی 8

تومان

مته کوتاه سایز 7 الی 8 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : مشکی روکش دار

نوع دنباله :  گرد

سایز : 7 الی 8 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E

مته کوتاه سایز 6 الی 7

تومان

مته کوتاه سایز 6 الی 7 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : مشکی روکش دار

نوع دنباله :  گرد

سایز : 6 الی 7 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E

مته کوتاه سایز 5 الی 6

تومان

مته کوتاه سایز 5 الی 6 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : مشکی روکش دار

نوع دنباله :  گرد

سایز : 5 الی 6 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E

مته کوتاه سایز 4 الی 5

تومان

مته کوتاه سایز 4 الی 5 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : مشکی روکش دار

نوع دنباله :  گرد

سایز : 4 الی 5 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E

مته کوتاه سایز 3 الی 4

تومان

مته کوتاه سایز 3 الی 4 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : مشکی روکش دار

نوع دنباله :  گرد

سایز : 3 الی 4 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E

مته کوتاه سایز 2 الی 3

تومان

مته کوتاه سایز 2 الی 3 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : مشکی روکش دار

نوع دنباله :  گرد

سایز : 2 الی 3 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E