در حال نمایش 5 نتیجه

میکرومتر داخل سنج سه فک سری کامل 2عددی آسیمتو

تومان

میکرومتر داخل سنج سه فک سری کامل 2عددی آسیمتو :

نوع کاربرد: میکرومتر داخل سنج سه فک سری کامل

نوع نمایش: ساده

دقت: 0.001 الی 0.005 میلی متر

سایز: 2 الی 100

کالیبراسیون:دارد

میکرومتر داخل سنج سه فک آسیمتو

تومان

میکرومتر داخل سنج سه فک آسیمتو :

نوع کاربرد: میکرومتر داخل سنج سه فک

نوع نمایش: ساده

دقت: 0.001 الی 0.005 میلی متر

سایز: 2.5 الی 300

کالیبراسیون:دارد

میکرومتر داخل سنج میله ای آسیمتو

تومان

میکرومتر داخل سنج میله ای آسیمتو :

نوع کاربرد: میکرومتر داخل سنج میله ای

نوع نمایش: ساده

دقت: 0.01 میلی متر

سایز: 50 الی 1000

کالیبراسیون:دارد

میکرومتر داخل سنج دو طرف آسیمتو

میکرومتر داخل سنج دو طرف آسیمتو :

نوع کاربرد: میکرومتر داخل سنج

نوع نمایش: ساده

دقت: 0.01 میلی متر

سایز: 5 الی 55

کالیبراسیون:دارد

میکرومتر داخل سنج آسیمتو

تومان

میکرومتر داخل سنج آسیمتو :

نوع کاربرد: میکرومتر داخل سنج

نوع نمایش: ساده

دقت: 0.01 میلی متر

سایز: 5 الی 200

کالیبراسیون:دارد