در حال نمایش 2 نتیجه

میکرومترخارج سنج ورنیه ای اینچی آسیمتو

تومان

میکرومترخارج سنج ورنیه ای اینچی آسیمتو :

نوع کاربرد: میکرومتر خارج سنج

نوع نمایش: ورنیه ای

دقت: 0.001 میلی متر

سایز: 0 الی 10

کالیبراسیون:دارد

میکرومتر خارج سنج ورنیه ای آسیمتو

تومان

میکرومتر خارج سنج ورنیه ای آسیمتو :

نوع کاربرد: میکرومتر خارج سنج

نوع نمایش: ورنیه ای

دقت: 0.01 میلی متر

سایز: 0 الی 300

کالیبراسیون:دارد