در حال نمایش یک نتیجه

کولت شیرینگ مخصوص فرز انگشتی کاربایدی مدل SK با DIN 69871

تومان

کولت شیرینگ مخصوص فرز انگشتی کاربایدی مدل SK با DIN 69871 :

نوع ابزار گیر : کولت شیرینک مخصوص فرز انگشتی کاربایدی

مختص ماشین های : اروپایی

مدل : SK

مدل فشنگی : -

تیپ : AD-AD/B