در حال نمایش 2 نتیجه

بدنه کولت بدون جبران مخصوص قلاویز کاری HSK 63 مدل HSK ISO 12164

تومان

بدنه کولت بدون جبران مخصوص قلاویز کاری HSK 63 مدل HSK ISO 12164 :

نوع ابزار گیر : بدنه کولت بدون جبران مخصوص قلاویز کاری HSK 63

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : HSK ISO 12164

مدل فشنگی : -

تیپ : -

بدنه کولت با جبران مخصوص قلاویز کاری HSK 63 مدل HSK ISO 12164

تومان

بدنه کولت با جبران مخصوص قلاویز کاری HSK 63 مدل HSK ISO 12164 :

نوع ابزار گیر : بدنه کولت با جبران مخصوص قلاویز کاری HSK 63

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : HSK ISO 12164

مدل فشنگی : -

تیپ : -