در حال نمایش یک نتیجه

کولت ولدن 2 درجه مدل SK با DIN 69871

تومان

کولت ولدن 2 درجه مدل SK با DIN 69871 :

نوع ابزار گیر : کولت ولدن 2 درجه

مختص ماشین های : اروپایی

مدل : SK

مدل فشنگی : -

تیپ : AD-AD/B