در حال نمایش یک نتیجه

کولت گلویی بلند هیدرولیک چاک ته رزوه مدل SK با DIN 69871

تومان

کولت گلویی بلند هیدرولیک چاک ته رزوه مدل SK با DIN 69871 :

نوع ابزار گیر : کولت گلویی بلند هیدرولیک چاک ته رزوه

مختص ماشین های : اروپایی

مدل : SK

مدل فشنگی : -

تیپ : AD-AD/B