در حال نمایش یک نتیجه

کولیس دیجیتال خارج داخل اندازگیری آسیمتو

تومان

کولیس دیجیتال شیار خارج اندازگیری آسیمتو :

نوع کاربرد: کولیس دیجیتال شیار خارج

نوع نمایش: دیجیتال

دقت :0.01

سایز: 0 الی 300 میلی متر

کالیبراسیون:دارد