در حال نمایش یک نتیجه

کولیس عمق سنج دیجیتال لاستیک اندازگیری آسیمتو

کولیس عمق سنج دیجیتال لاستیک اندازگیری آسیمتو :

نوع کاربرد: کولیس دیجیتال عمق سنج لاستیک

نوع نمایش: دیجیتال

دقت :0.01

سایز: 0 الی 30 میلی متر

کالیبراسیون:دارد