در حال نمایش 2 نتیجه

کیچ داخل سنج دیجیتال اندازگیری آسیمتو

تومان

کیچ داخل سنج دیجیتال اندازگیری آسیمتو :

نوع کاربرد: کیچ داخل سنج

نوع نمایش: دیجیتال

دقت: 0.002

سایز: 6-400

کالیبراسیون:دارد

کیچ داخل سنج ساعتی اندازگیری آسیمتو

تومان

کیچ داخل سنج ساعتی اندازگیری آسیمتو :

نوع کاربرد: کیچ داخل سنج

نوع نمایش: ساعتی

دقت: 0.001 و 0.01

سایز: 6-400

کالیبراسیون:دارد